A fost finalizat campusul Liceului Gábor Áron

Ieri înainte de masă a predat grupul de firme executante – Baumaister, Conico și Ördög – lucrările efectuate la Liceul Tehnic Gábor Áron din Târgu Secuiesc. După inspectarea terenului, primarul Bokor Tibor și directorul școlii Gábor Rezső au ținut o conferință de presă.
Edilul a relatat: reînnoirea școlii a început în 2007, în cadrul programului campus, însă programul a funcționat doar un-doi ani la nivel pe țară, apoi, din cauza lipsei de bani și a lipsei de organizare, investițiile au fost întrerupte. Până în 2009 au cheltuit 4,5 milioane de lei, însă pentru continuare doar în 2014 au reușit să facă rost, astfel din bunăvoința Programului Operativ Regional au terminat recent construcția.

Bokor Tibor a mai relatat că între timp n-au putut modifica planul inițial, de aceea din reînnoire au lipsit sala de sport și atelierul de studiu. După reîncepere Primăria a primit o subvenție de 18 milioane 274 de mii de lei. Cel mai important scop al investiției – a accentuat – ameliorarea calității învățământului profesional, căci după toate acestea, instruirea se desfășoară în alte condiții, și la elaborarea planului de școlarizare vor lua apoi în considerare și cerințele pieței de muncă.

Pe parcursul reînnoirii și al lărgirii, școala s-a mărit cu opt laboratoare, două cabinete, toalete, cu o aulă de amfiteatru de 350 de locuri, care leagă cele două clădiri, cu cincisprezece locuințe pentru profesori, pe cantina existentă a ajuns un etaj cu o parte asemănătoare cu aceeași suprafață și au reînnoit total și bucătăria. S-a lărgit și internatul, pot fi cazați 180-200 de persoane în apartamente de 5-6 locuri.

Gábor Rezső a mai adăugat la cele relatate: investiția nu este exclusiv al școlii, ci a orașului, și nu au dreptate cei care s-au întrebat dacă e nevoie de o cantină și un internat atât de mare. Încăperile formate pe parcursul lărgirii pot fi utilizate și de către alte instituții de învățământ, școli generale și organizații civile. Mobilierul n-a figurat în planul inițial, pentru acesta vor înainta un proiect mai nou în decursul unui an.

Sursă: Háromszék, Iochom István