În data de 15.02.2021 Camera de Comerţ şi Industrie BRAŞOV a încheiat un acord de colaborare cu Asociaţia K.K.V.

Obiectivele şi direcţiile de bază ale Acordului – Cooperare şi sprijin în susţinerea IMM-urilor prin:

1. Facilitarea diseminării către IMM-uri a informaţiilor legate de programe şi oportunităţi de finanţare, indicarea surselor de informare, direcţionarea de informaţii specializate şi noutăţi privind legislaţia Europeană de interes;

2. Promovarea, în cadrul evenimentelor organizate de cele două părţi ale acordului, a Reţelei de Sprijin în Afaceri şi Inovare pentru IMM-urile din Transilvania – BISNet Transylvania, a reţelei europene pentru întreprinderi Enterprise Europe Network şi a avantajelor ce pot fi obţinute prin apelarea la serviciile gratuite pe care aceasta le oferă întreprinderilor din Europa;

3. Facilitarea accesului firmelor care intra în contact cu Asociația K.K.V. la promovarea oportunităţilor existente în domeniul dezvoltării şi internaţionalizării afacerilor, prin sprijinirea pătrunderii pe diferite pieţe din Uniunea Europeană şi identificarea unor parteneri de afaceri;

4. Încurajarea firmelor care intra în contact cu Asociația K.K.V. de a desfăşura activităţi de inovare şi cercetare, prin prezentarea beneficiilor care decurg din aceste activităţi şi a oportunităţilor europene existente în aceste domenii;

5. Oferirea de informaţii şi facilitarea participării IMM-urilor la târguri şi evenimente pentru găsirea de parteneri de afaceri şi parteneri pentru realizarea de transferuri tehnologice, în alte regiuni din Europa.

6. Cooperarea între cele două părţi în cadrul unor proiecte comune şi in