Persoanele fizice care intenţionează să demareze o afacere în mediul urban vor putea obţine un ajutor financiar de până la 40.000 de euro, prin intermediul unei linii de finanţare dedicate dezvoltării antreprenoriatului şi înfiinţării de noi întreprinderi, care se va lansa în momentul publicării actului în Monitorul Oficial. Mai exact, ajutorul va fi acordat prin intermediul Programului „România Start-Up Plus”, o schemă de finanţare căreia îi sunt alocate anul acesta 105 milioane de euro şi care a fost publicată miercuri, în forma sa finală, de Ministerul Fondurilor Europene (MFE).

Ghidul Programului „România Start-Up Plus” a fost lansat la 11 iulie în dezbatere publică, de către MFE, iar miercuri instituţia a anunţat, prin intermediul acestui comunicat de presă, că a publicat varianta finală a documentului.

Concret, prin finanţarea proiectelor de antreprenoriat din cadrul acestei scheme de minimis, care face parte din Programul Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020, autorităţile îşi propun să stimuleze antreprenoriatul, prin apariţia a peste 1.500 de întreprinderi, şi săcreeze peste 2.000 de locuri de muncă, depunerea proiectelor urmând să se facăîncepând cu ziua publicării ordinului de ministru în Monitorul Oficial şi până în data de 30 octombrie, prin intermediul sistemului informatic My SMIS 2014. Totodată, autorităţile estimează că peste 10.000 de persoane vor fi formate în domeniul educației antreprenoriale.

“Lansăm astăzi (miercuri, n. red.) un apel important pentru ceea ce înseamnă noua filozofie POCU de susținere a inițiativelor reale. El este rezultatul unor consultări robuste, coerente și transparente cu beneficiarii, iar forma actuală a ghidului <> și a schemei de minimis aferente dovedește o dată în plus că dialogul și utilizarea experiențelor variate sunt instrumentele corecte pentru realizarea de vehicule de finanțare funcționale”, a declarat Dan Barna, secretar de stat în cadrul MFE, potrivit anunţului.

Mai precis, programul citat reprezintă o linie de finanţare dedicată celor care vor să demareze o afacere în mediul urban, cu fonduri europene. De altfel, potrivit formei finale a ghidului solicitantului, care este ataşată acestui articol, vor fi finanţate proiecte europene de până la cinci milioane de eurofiecare, derulate pe o perioadă de până la trei ani.

De asemenea, ajutorul de minimis va avea la dispoziţie fonduri în valoare de 105 milioane de euro, dintre care 63 de milioane vor ajunge la viitorii antreprenori (maximum 40.000 de euro pentru fiecare beneficiar persoană fizică), iar 42 de milioane vor merge la administratorii schemelor de grant, cei care vor forma practic viitorii antreprenori şi le vor asigura acestora consilierea/ consultanţa/ mentoratul pe parcursul implementării planului de afaceri. Concret, administratorii de schemă de antreprenoriat eligibili sunt:

• autorităţile publice locale (unităţile administrativ-teritoriale);
• ONG-urile;
• Camerele de Comerţ şi Industrie;
• patronatele şi organizaţiile sindicale;
• furnizorii de formare profesională continuă, publici şi privaţi;
• universităţile;
• asociaţiile profesionale;
• membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;
• Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi instituţii/ agenţii/ organizaţii subordonate/ coordonate de acesta;
• parteneriate între categoriile mai sus menționate.

Pe lângă banii destinaţi investiţiilor, antreprenorii care intenţionează să deschidă şi să dezvolte o afacere pot primi îndrumare şi consiliere, ca de exemplu:

• cursuri de educaţie antreprenorială;
• consultanță tehnică de specialitate;
• servicii de mentorat;
• implementarea planului de afaceri.

În cadrul apelului, activităţile specifice sprijinite sunt structurate sub forma unei scheme de antreprenoriat care presupune parcurgerea a trei etape cadru de implementare, etape obligatorii în cadrul cărora administratorul schemei de antreprenoriat va propune activitățile considerate optime pentru atingerea obiectivelor asumate la nivelul proiectului.

Mai precis, potrivit Ghidului solicitantului, cele trei etape cadru de implementare sunt următoarele:

• Etapa I – Formare antreprenorială;
• Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri europene;
• Etapa a III-a – Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate.

Concret, mecanismul de finanţare propus de autorităţi este următorul:

• ulterior unei perioade de formare specifică, viitorii antreprenori, selectaţi printr-un proces competitiv şi transparent în cadrul fiecărui proiect, semnează un contract cu administratorul schemei de antreprenoriat şi primeşte o subvenţie în valoare de maximum 30.000 euro, reprezentând finanţarea planului său de afaceri;
• dacă în primul an de funcţionare a noii societăţi, antreprenorul realizează venituri echivalente cu30% din valoarea finanţării iniţiale, acesta va mai putea primi o a doua tranşă de bani, de cel mult10.000 euro.

Notă: Într-o primă fază, reprezentanţii MFE au transmis că sesiunea de depunere a proiectelor va avea loc în perioada 15 august – 30 octombrie. Totuşi, doar data-limită va fi respectată, în condiţiile în care ultimele dispoziţii stabilesc că apelul de proiecte va debuta în ziua publicării actului normativ în Monitorul Oficial. Totodată, prezenta schemă se va aplica până la finele anului 2020, semnarea contractelor de subvenție urmând să se realizeze în cel mult 18 luni de la data de începere a proiectului, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2018.

Cine poate obţine banii

Aşa cum deja am precizat, bugetul alocat viitorilor antreprenori (beneficiarilor finali) este de 63 de milioane de euro, valoarea maximă a subvenţiei pentru fiecare beneficiar fiind de 40.000 de euro. Astfel, autorităţile estimează că aproximativ 1.575 de antreprenori vor primi ajutorul financiar. Potrivit Ghidului lansat de MFE, grupul ţintă al acestui proiect îl reprezintă persoanele fizice care intenționează să înființeze o afacere, ca de exemplu: șomeri/ inactivi/ persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă.

Un aspect important de precizat este acela că afacerile în cadrul acestui program se vor putea înfiinţa în doar şapte dintre cele opt regiuni de dezvoltare din România. Astfel, zona Bucureşti-Ilfov este exceptatăde la finanţare, fiind considerată mai bine dezvoltată. Totodată, ajutorul acordat este dedicat exlusiv dezvoltării antreprenoriatului și înființării de noi întreprinderi non-agricole în zonă urbană.

Documentul publicat de MFE stabileşte că, pentru a fi eligibile, atât firmele (fie ele microîntreprinderi sau întreprinderi mici şi mijlocii), cât şi persoanele fizice autorizate sau întreprinderile individuale/ familiale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

• să fie legal constituite şi să îşi desfăşoare activitatea în România;
• să nu fie în stare de insolvenţă sau altă situaţie similară;
• să nu aibă datorii la bugetul de stat;
• reprezentantul legal al entităţii să nu fi fost condamnat penal în ultimii trei ani;
• reprezentantul legal al întreprinderii să nu furnizeze informaţii false;
• entitatea să fie direct responsabilă de pregătirea şi implementarea proiectului şi să nu acţioneze ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat;
• să nu fi fost subiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;
• valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea unică pe o perioadă de trei ani consecutivi (doi ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 de euro (100.000 de euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finanţat din surse naţionale sau comunitare.

În altă ordine de idei, fiecare IMM înființat prin intermediul acestui apel de de proiecte va avea obligaţia de a crea cel puţin două locuri de muncă.

Notă: Mai multe informaţii despre acordarea ajutorului de minimis găsiţi în Ghidul Programului „România Start-Up Plus”, ataşat mai jos.

Fişiere ataşate: Ghidul solicitantului – Apel de Proiecte Romania “Start-Up Plus” (0,41 MB)

Sursa: AvocatNet.ro