In 26.05.2016, MADR a lansat probabil cel mai important si cel mai asteptat program de finanțare pentru microintreprinderile din mediul urban care au maxim 9 angajați, peste un an de activitate și profit din exploatare înregistrat în anul 2015. Este vorba de Programul Operațional Regional – (POR) 2.1, cu o finantare maxima de 200.000 euro, nermabursabilitate 90% – contributie proprie 10% .

Astfel, in perioada 27 iulie 2016 – 27 ianuarie 2017, se pot depune spre finantare proiecte – prin POR 2014-2020, Prioritatea de investitie 2.1 ”Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” – Apelul de proiecte 2.1.A. – Microintreprinderi.

„Este primul apel de proiecte destinat mediului privat. Apelul are un buget de 234,12 milioane de euro, bani alocati din Fondul European de Dezvoltare Regionala. Pentru acest apel de proiecte pot solicita finantare societatile comerciale si cooperative care se incadreaza in categoria microintreprinderilor. Pot primi finantare investitiile sau activitatile care se refera la construirea, modernizarea si extinderea spatiilor de productie sau prestare a serviciilor, la dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line, etc.”, a declarat viceprim-ministrul Vasile Dincu, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, la conferinta de lansare a apelului.

Valoarea minima eligibila a unui proiect este 25.000 de euro. Valoarea maxima a finantarii nerambursabile solicitate este de 200.000 de euro, echivalent in lei.

Finantarea nerambursabila solicitata se poate situa la cel mult 90% din valoarea eligibila a proiectului.

Sursă: palyazatok.ro

(detalii Ghidul Condiții Specifice).