Începând din toamnă elevii școlii generale din Târgu Secuiesc vor putea învăța să patineze conform unui program nou, printre altele și despre asta a luat o decizie pozitivă Consiliul Local din Târgu Secuiesc la ședința ordinară din 29 iunie. În punctele următoare au modificat statutul lui Gosp-Com și au aprobat și taxele de chirie ale patinoarului artificial în construcție, respectiv au prelungit cu cinci ani contractul de închiriere a cinematografului Petőfi.

Primul punct al ordinii de zi a pornit cu două propuneri de hotărâre în legătură cu regulamentul organizării și funcționării patinoarului artificial, precum și legat de taxa de închiriere. „Pentru a putea fi elaborat un regulament valabil și care să funcționeze bine, am luat ca bază Miercurea Ciuc și Gheorgheni, ne-am consultat cu conducătorii de acolo” – a început primarul Bokor Tibor. Taxa de intrare stabilită pentru adulți a fost considerată prea mică, de aceea a fost ridicată la 10 lei, la taxele de închiriere au introdus și un punct 11, care asigură pentru hocheiștii amatori din localitate un tarif cu preț redus la închirierea locului, acest lucru a fost propus de către consilierul Szigethy Kálmán.

În al doilea punct al ordinii de zi colegiul a trebuit să decidă despre programul de introducere în ramura sportivă de patinaj artistic a elevilor școlii generale. Primarul a adăugat: programul ar funcționa într-o formă organizată, cu un antrenor separat și în orele de dinainte de masă. Acest program ar putea fi parte a orelor de educație fizică sau ar putea fi introdusă chiar ca oră opțională în orarul elevilor, despre asta vor decide învățătorii, respectiv directorii școlilor generale.

În al treilea punct al ordinii de zi corifeii orașului au aprobat prețurile de vânzare și de valorificare a lemnului exploatat în total de 5185 metri cubi. În punctul următor al ordinii de zi a urmat modificarea documentului de înființare și a statutului Gosp-Com. Conform noii jurisdicții, persoane alese nu mai pot ocupa loc în consiliul de conducere al Gosp-com, de aceea, de acum înainte din partea primăriei consilierul juridic Nagy Gabriella și managerul orașului Antal Emőke vor activa în consiliu.

Cel de-al cincilea punct al ordinii de zi a fost înaintat în fața administrației de către consilierul Ionuţ Budău. A solicitat prelungirea până în 2031 a contractului de închiriere încheiat acum cinci ani cu firma privată care administrează cinematograful Petőfi și care expiră în 2026, pentru ca firma să poată depune proiect pentru bani UE din care să realizeze reînnoirea externă și internă a imobilului. Membrii consiliului au votat fără abțineri.

În legătură cu regulamentul de suprataxare a terenurilor și clădirilor neglijate, primarul Bokor Tibor a expus: în fiecare caz consiliul va lua apoi o decizie comună despre acele situații, pe care secția de urbanism le va înainta comisiei.

În următorul punct al ordinii de zi a urmat aprobarea proiectului referitor la reabilitarea casei de cultură din Lunga, în legătură cu primarul Bokor Tibor: este vorba despre un proiect comun, reînnoirea clădirii costă în total 24.060 de lei, din care 10.000 de lei au fost preluați de către Consiliul Județean Covasna.

În ultimul punct al ordinii de zi a fost aprobat dosarul de cadastru referitor la împărțirea imobilului din strada Ady Endre nr. 20. În prezent acest imobil se află în curtea Liceului Pedagogic Bod Péter, fără nicio funcție deosebită. Scopul este ca în el să funcționeze mai apoi o grădiniță, care ar fi la îndemâna școlii pedagogice, căci cei care învață la liceu acolo ar putea să întocmească planurile lor de cursuri. Pentru ca asta să se realizeze din surse unionale, e nevoie de împărțirea terenului.

30 iunie 2017

Sursă: kezdi.ro